Skip to the content

Tijdsbesparing controle- en beheerafdeling Baanbrekers

Baanbrekers is de gecombineerde uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkvoorziening van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Namens deze drie gemeenten voeren wij als publieke onderneming voor meedoen, werk en inkomen de Participatiewet uit.

Ter ondersteuning van onze interne processen maakt Baanbrekers gebruik van de geïntegreerde applicatie Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Versterken van de interne controle

We hadden behoefte aan inzicht in de kwaliteit van onze autorisaties. Door de inzet van 2-Control hoopten we hier een beter inzicht in te krijgen en zo onze interne controle te verbeteren. Ook liepen we al langere tijd tegen het complexe en langdurige proces van autorisatie-inrichting en -beheer aan. De ondersteuning en producten van 2-Control bleken hiervoor de juiste oplossing.

Van goede planning tot en met begeleiding

Tijdens de aangename kennismaking kregen wij een helder en duidelijk beeld van de visie van 2-Control en hun autorisatiesoftware.

Bij de start van het project kregen wij een realistische tijdsplanning waar we gezamenlijk aan hebben weten te voldoen. Het project heeft een voortvarend verloop gekend, ook dankzij de goede begeleiding van de key-users en applicatiebeheerders.

Software suite

Om te kunnen voldoen aan de doelstelling van het project maken wij gebruik van de volgende producten:

Dankzij deze autorisatiesoftware hebben wij inzicht verkregen in de rechten binnen Microsoft Dynamics NAV. De tools zijn handig voor het aanmaken van rollen, het gebruikersbeheer en bieden tevens de mogelijkheid om eenvoudig overzichten te maken. Dit bespaart onze controle- en beheerafdeling nu dagelijks veel tijd. Om het doel volledig na te streven vereist de software wel enige training.

2-Control heeft geleverd wat er is afgesproken. Hierdoor hebben wij het hele project als prettig ervaren.

Marc Been
IT manager Baanbrekers

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.