Skip to the content

Autorisatie-inrichting bij AlleeWonen

Alwel

AlleeWonen is een woningcorporatie met West-Brabant als werkgebied. De corporatie heeft ca. 17.000 zelfstandige woningen. Sinds januari 2018 zijn we gefuseerd met Woonstichting Etten-Leur en verder gegeaan onder de nieuwe naam: Alwel.

Ter ondersteuning van onze interne processen maken we gebruik van Empire, een ERP-omgeving gebaseerd op Micrososft Dynamics NAV. Dit systeem is ontwikkeld door onze Microsoft Dynamics partner, Cegeka-DSA.

Vereenvoudigen autorisatiebeheer

We waren als woonstichting op zoek naar een oplossing om enerzijds het autorisatiebeheer te vereenvoudigen en anderzijds om de autorisaties fijnmaziger te kunnen inrichten ten behoeve van datakwaliteit. We hebben 2-Control gevraagd om ons te ondersteunen bij het ontwerpen, bouwen, testen en inrichten van de autorisaties en zo het inzicht in de kwaliteit van de autorisaties te verhogen.

In één maand gerealiseerd

De consultants van 2-Control hanteerden een gestructureerde aanpak om de autorisaties in korte tijd in kaart te brengen en te implementeren. Het was van belang om intern voldoende capaciteit vrij te maken en zorg te dragen dat ieder zich aan de planning voor interviews en overige afspraken hield. Op deze manier hebben wij de lijnen met 2-Control strak kunnen houden en hebben we een korte doorlooptijd kunnen realiseren.

Vanwege de gespecialiseerde kennis en de ervaring in de branche hebben wij ondervonden dat 2-Control de juiste partner voor dit project was. 2-Control heeft gebruik gemaakt van een best practice, waardoor het gehele traject in iets meer dan een maand met succes was afgerond.

Autorisatiesoftware

De meegeleverde software heeft gezorgd voor meer structuur en inzicht in de autorisaties waardoor het beheer vereenvoudigd is. De software van 2-Control sluit goed aan op de gebruikersinterface van NAV en was na een korte uitleg al zelfstandig te gebruiken.

Overall zijn wij erg te spreken over zowel de ondersteuning bij inrichting van de autorisaties als de geleverde software. De te maken kosten wegen absoluut op tegen de te realiseren voordelen.

Tip; Tijdens de implementatie is het verstandig om goede afspraken te maken over toekomstig beheer en de controle daarop. Hierdoor is het maximale rendement uit de samenwerking en de investering te halen.

John Vermeeren
Informatie adviseur financiën Alwel

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.