Skip to the content

SOC 2 type 2 verklaring voor Crunchr

SOC 2 type 2 verklaring voor Crunchr

Crunchr ontwikkelt een SaaS-oplossing om op basis van informatie uit verschillende HR-systemen het personeelsbestand te analyseren en te plannen.

Door gebruik te maken van de software van Crunchr bevindt een deel van de interne processen van de klant zich buiten de organisatie van de klant. Om het vertrouwen van klanten te behouden is het van groot belang voor Crunchr om zekerheid te kunnen geven over de beveiliging en beschikbaarheid van de geleverde diensten.

Assurance volgens richtlijn 3000

Voor het onafhankelijke oordeel over de informatieveiligheid met betrekking tot software en services is gekozen voor een SOC 2 audit op basis van de richtlijn 3000. De SOC 2 norm is een vorm van assurance specifiek gericht op IT-serviceorganisaties en geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die Crunchr normatief zou moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening.

SOC 2 Type 1 & Type 2 rapport

Een SOC 2 audit bestaat uit een Type 1 en een Type 2 rapport. Bij de SOC 2 Type 1 Assurance wordt gekeken naar de manier waarop de organisatie van plan is haar processen en controles te laten verlopen.
Bij SOC 2 Type 2 Assurance wordt jaarlijks getoetst of er ook daadwerkelijk is gewerkt volgens de vastgestelde procedures en controles.

"Onze SOC 2 verklaring heeft ons ontzettend geholpen", aldus Crunchr's Chief Architect, Jan Joris Vereijken. "We kregen een aantal proceszwaktes haarscherp in beeld, die we op basis van de aanbevelingen van 2-Control mooi konden oplossen. Dat heeft aanwijsbaar bijgedragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Bovendien merkten we dat we beoogde klanten vertrouwen konden geven op basis van de SOC 2 verklaring. Dat speelde bij iedere contractonderhandeling wel een rol, en vaak ook een cruciale. Juist onze grootste klanten hadden we nooit kunnen binnenhalen zonder die verklaring. De samenwerking met 2-Control hebben we trouwens ervaren als prettig en productief; de auditors waren heel scherp en tegelijkertijd opbouwend, we hebben er veel van geleerd."

Wij feliciteren Crunchr van harte met het behalen van de verklaring en bedanken alle betrokkenen voor de inzet, samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen!

Meer weten over het behalen van een SOC 2 verklaring? Lees dan hier meer of klik op onderstaande button om contact met ons op te nemen.

Kom in contact met SOC2 specialist

Heet u vragen of uitdagingen rondom assurance? Onze SOC2 specialisten helpen u verder.

Neem contact op met ervaren IT-auditors.