Skip to the content

ENSIA audit voor gemeente Doetinchem

ENSIA audit voor gemeente Doetinchem door 2-Control
Als gemeente is de gemeente Doetinchem verplicht jaarlijks een ENSIA audit uit te voeren. Onderdeel van het ENSIA traject is een verplichte controle door een onafhankelijke auditpartij op de collegeverklaring Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet, waarover de auditpartij een assurance-rapport afgeeft. 

Waarom koos de gemeente voor 2-Control?

Na een aanbestedingsprocedure kwam 2-Control als winnaar uit de bus. In de aanbesteding is vooraf duidelijk aangegeven wat er werd verwacht. Het traject bestond uit:
  • Startoverleg
  • Pre-audit
  • Audit
  • Evaluatie
2-Control heeft die uitgangspunten goed overgenomen in de afspraken rondom het ENSIA traject.

Wat was het resultaat?

Bij de start van de jaarlijkse ENSIA verantwoording stelde 2-Control een heldere planning op met wanneer welke afspraken waren gepland en wat er werd verwacht. Deze planning sloot prima aan op onze wensen en wat wij noodzakelijk achtten. 
 
Na het startoverleg was vooraf duidelijk wat er voor dat jaar gewijzigd was. De pre-audit maakte duidelijk waar we nog stappen in konden en moesten zetten. De uiteindelijke audit leverde een assurance-rapport op. Met o.a. dit laatste document voldoen we aan onze jaarlijkse ENSIA verplichting.

Wat waardeert u het meest aan het werken met 2-Control?

De prettige manier van samenwerken. De communicatie met 2-Control verloopt prettig en snel. Als we een vraag hebben krijgen we vrijwel direct reactie en een concreet antwoord waar we (beide) mee verder kunnen. 
 
Daarnaast bekijkt 2-Control de audit ook vanuit een perspectief waar wij als organisatie van kunnen leren. Alle acties voor de audit worden gedaan met het perspectief dat het ook iets is waar we als organisatie wat aan hebben. Het is meer dan een controle door een onafhankelijke auditor.
 
Jeroen Versteegh
Gemeente Doetinchem
 
 
Wij bedanken de gemeente Doetinchem voor het in ons gestelde vertrouwen. Heeft u ook behoefte aan ENSIA audit ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze auditors beschikken over zeer ruime ervaring in het afnemen van beveiligingsassessments en voeren jaarlijks voor vele verschillende gemeenten de ENSIA audit uit.

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.