Skip to the content

Autorisatiebeheer & monitoring voor BAM International

BAM international - autorisaties 4PS Construct

BAM International is een groepsmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, een van Europa's grootste bouwondernemingen. BAM International is wereldwijd actief in nichemarkten van de bouw, vaak in samenwerking met andere BAM-bedrijven.

BAM International werkt sinds 2016 met 4PS Construct, de krachtige ERP-softwareoplossing voor de bouw gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. Dit integrale systeem zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering en grip op de processen in elke projectfase. Recentelijk heeft BAM International twee autorisatiemodules in gebruik genomen.

Behoefte aan betere beheerstructuur en continue inzicht in kwaliteit van autorisaties

Tot voor kort maakte BAM International gebruik van de standaard rolgroepen en machtigingsets van 4PS Construct. Door de wens naar verbeterd beheer en continu inzicht in de kwaliteit van de autorisaties is gekozen voor de autorisatiesoftware van 2-Control. Het standaard beschikbare autorisatiebeheer in 4PS Construct is hiermee verbeterd en nog gebruiksvriendelijker geworden.

De autorisaties kunnen geautomatiseerd en over autorisatiegroepen heen worden beheerd. Hierbij zijn we nu tevens in staat om continu de kwaliteit van de autorisaties inzichtelijk te krijgen.

Geïntegreerde oplossing in 4PS Construct

Consultants van 2-Control hebben, vanuit hun kennis van IT-audits, BAM International begeleid naar een oplossing. 2-Control heeft een samenwerkingsverband met 4PS Construct, waardoor het bevoegd is om autorisatiebeheer in 4PS Construct uit te breiden.

De projectdoelen waren:

  1. een nieuw autorisatieraamwerk opzetten en autorisatiebeheer stroomlijnen en vereenvoudigen;
  2. inzicht krijgen in de kwaliteit van de ingerichte gebruikersautorisaties.

Aanpak autorisatieproject

Voor het autorisatieraamwerk hebben we de module Autorisatiebeheer Pro geïmplementeerd. Vervolgens hebben we de organisatietypes en functies geïnventariseerd en het organigram hiermee ingericht. Ook hebben we de benodigde autorisatiesjablonen geselecteerd. Na het testen van de inrichting op functieniveau konden we het autorisatieraamwerk in gebruik nemen.

Voor inzicht in de kwaliteit van de autorisaties hebben we de module Autorisatiemonitoring geïnstalleerd en ingericht. Na een training kon er een pilot-audit plaatsvinden waaruit bleek dat de module ons het gewenste inzicht geeft.

De kennis van de consultants, hun adviezen en snelheid van schakelen zijn top.

Meerwaarde autorisatiemodules 2-Control

De autorisatiesoftware voor 4PS Construct heeft BAM International een goede stap vooruitgebracht. Dankzij de module Autorisatiebeheer hebben we nu een goede en eenvoudige oplossing voor het geautomatiseerd uitvoeren van repeterende beheeractiviteiten, waaronder het aanmaken van gebruikersprofielen en het wijzigen van rechten. Dankzij de module Autorisatiemonitoring konden we medewerkers met conflicterende rollen in kaart brengen. Waar maatregelen nodig waren, hebben we verantwoordelijken geïnformeerd. Verder zijn de autorisaties binnen de processen Finance en Supply Chain aangescherpt en waar nodig zijn (mitigerende) maatregelen getroffen.

BAM International heeft de begeleiding tijdens het traject als goed en positief ervaren. De software van 2-Control is laagdrempelig in gebruik en voldoet aan onze verwachtingen. Wel had de implementatie van beide modules iets beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Over het resultaat zijn we heel tevreden.

Arco Toet

Functional Application Analyst bij BAM International

Contact IT-audit consultant

Heeft u vragen over het project bij BAM International of de autorisatiesoftware voor 4PS Construct? Neem dan contact op met 4PS of vraag het direct aan een IT-audit autorisatiespecialist van 2-Control.