Skip to the content

In 5 stappen naar een betrouwbare gegevensverwerking

quickscan voor een betrouwbare gegevensverwerking

Hoe staat het met de beveiliging van uw Dynamics 365 Business Central of Dynamics NAV omgeving? In hoeverre zijn de huidige autorisaties in overeenstemming met de taken en verantwoordelijkheden van uw medewerkers? Veiligheid is niet alleen een zaak van goede sloten, maar ook van goede afspraken en procedures.

Om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsinformatie te allen tijde juist en volledig is, is het van belang dat u de betrouwbaarheid van uw gegevensverwerking regelmatig controleert. Organisaties missen vaak een heldere aanpak en handvatten om dit continue proces op een goede manier te kunnen monitoren.

De Quickscan beveiliging Dynamics 365 Business Central

Om inzicht te krijgen in de beveiliging van uw Dynamics omgeving hebben wij een quickscan ontwikkeld. Deze quickscan dient als handvat om de betrouwbaarheid van uw gegevensverwerking te kunnen contoleren in Dynamics 365 Business Central of Dynamics NAV. De vragenlijst bestaat uit 5 onderdelen:

1. Procedures
2. Autorisaties
3. Logging
4. Financieel
5. Wijzigingsbeheer

Ongeacht uw branche of het type organisatie, als u gebruikmaakt van Dynamics 365 Business Central of Dynamics NAV, dan kunt u de uitkomsten van deze quickscan als vertrekpunt nemen voor het nemen van eventuele interne controle maatregelen.

Aan de slag

Wilt u weten hoe het staat met de beveiliging van uw administratie? Vul dan hieronder de Quickscan Beveiliging Dynamics 365 Business Central in. U ontvangt hierna per e-mail een rapport met daarin uw score op de verschillende onderdelen.

Mocht u nog vragen hebben over de betrouwbaarheid van uw gegevensverwerking of wilt u vrijblijvend advies ontvangen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

2-Control B.V.

Haagsemarkt 1
4813 BA Breda
T: +31 (0) 76 50 194 70
info@2-control.nl

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.