Skip to the content

VIPP voor ziekenhuizen

VIPP audit 2-Control

Wat is VIPP?

VIPP, Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional, is het implementatieprogramma waarmee ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale ziekenhuizen/instellingen in drie jaar extra stappen kan ondernemen om patiënten (digitale) toegang te verlenen tot de eigen medische gegevens.

Hierdoor wordt het voor een patiënt makkelijker om informatie van de specifieke instelling of ziekenhuis te raadplegen, zoals onderzoeksuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens. Een patiënt is hierdoor beter geïnformeerd over de gezondheid en kan een afspraak met dokter of therapeut goed voorbereid ingaan waardoor een consult effectiever kan verlopen.

VIPP audit

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een beleidskader opgesteld voor de subsidiëring van het VIPP programma. Het is een voorwaarde de audit uit te laten voeren door een geaccrediteerde, bij de NOREA ingeschreven IT-auditor.

Een VIPP audit wordt uitgevoerd op basis van een handreiking die onder de verantwoordelijkheid van de NVZ is opgesteld. De handreiking biedt een toetsbaar kader en hiermee een concreet handvat voor het uitvoeren van de audit.

De handreiking is aangevuld met een VIPP-beoordelingsmatrix, verdeelt over Module A1 en Module A2, om te voorkomen dat grote verschillen ontstaan in zowel de diepgang van de assessment als het beoordelen van de afwijkingen.

VIPP assessment 2-Control | Breda

Onze VIPP ondersteuning

Wanneer u wilt weten of een doelstelling is gehaald, dient een eindtoets aangevraagd te worden bij een IT-auditorganisatie. Het VIPP versnellingsprogramma loopt tot 31 december 2019. Wij kunnen u helpen bij het uitvoeren van het VIPP-assessment.

Meer weten over het VIPP-assessment? Eén van onze IT-auditors helpt u graag verder.

Contact IT-auditor

Vragen over het VIPP assessment en gaat u graag in gesprek met een ervaren IT auditor?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.