Skip to the content

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR)

Wat is de AVG?

Per 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt de Nederlandse WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De wetgeving is al in 2016 ingevoerd maar aangezien de aanscherping van de wet veel impact heeft, hebben bedrijven tot 25 mei 2018 de tijd gekregen om deze veranderingen door te voeren.

Op wie is de wetgeving van toepassing?

De AVG is breder van toepassing dan op het eerste gezicht duidelijk is. De wet legt nieuwe regels op voor bedrijven, overheidsinstellingen, non-profitorganisaties en andere organisaties die goederen en diensten aanbieden aan mensen in de Europese Unie (EU), of die gegevens verzamelen en analyseren die verband houden met de EU bewoners.

De AVG is tevens van toepassing op organisaties die zijn gevestigd in de Europese Unie (EU), die goederen of diensten in de EU aanbieden of het gedrag van EU-ingezetenen controleren.

In tegenstelling tot privacywetten in sommige andere rechtsgebieden, is de AVG van toepassing op organisaties van iedere grootte en alle industriën. Oftewel, de kans is erg groot dat u hier ook aan moet voldoen.

Voldoen aan de Europese privacywetgeving?

Bent u niet bij de AVG kennisdag geweest maar wel behoefte aan de presentaties? Laat dan uw gegevens achter via het contactformulier, wij sturen u de presentaties toe.

Om te voldoen aan de AVG raden wij aan het 10 stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens te hanteren. In dit traject kunnen wij u helpen bij:

  • Het uitvoeren van een nul-meting.
  • Privacy Impact Assessment.
  • Third Party Memorandum.
  • Begeleiding implementatie AVG.
  • AVG compliant audit.
  • Begeleiding implementatie ISMS (Information Security Management System).
  • Uitvoeren van een penetratietest / pentest.

AVG audit

Implementatie van de AVG is een organisatie specifiek proces. Om te voorkomen dat u met hagel schiet is het van belang een doelgerichte aanpak te hanteren. Hier kan u toe komen door de huidige situatie van uw organisatie met betrekking tot de AVG in kaart te brengen.

Op basis van een AVG compliance scan krijgt u inzicht in het compliance niveau van uw organisatie. De concrete bevindingen en aanbevelingen vormen een goed en voor uw organisatie geschikt vertrekpunt voor de AVG implementatie. Na het uitvoeren van de scan weet u welke middelen toe te passen en acties te ondernemen om compliant te zijn.

Laat in het contactformulier uw gegevens achter dan sturen wij u de AVG Compliance Scan documentatie toe.

 

Sparren?

Behoefte om met ons te schakelen over de AVG?

Wij lichten graag toe hoe wij u kunnen helpen met bovenstaande zaken.