Skip to the content

IT-audit services

IT-audit ondersteuning voor bedrijven

IT speelt tegenwoordig een bepalende rol in ons leven. Dat is in de bedrijfsvoering van uw organisatie niet anders. Organisaties zijn steeds meer afhankelijk geworden van informatisering voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen. Wij begrijpen dat organisaties zich willen richten op hun core business en dat zij daarom automatisering steeds meer uitbesteden aan gespecialiseerde serviceorganisaties. Bij een uitbesteding gaat men er in de veel gevallen van uit dat alle taken conform afspraak verlopen, vaak gebaseerd op alleen vertrouwen.

Informatiebeveiliging is een hot item en verschijnt, zeker als het mis gaat, steeds meer in het nieuws. Meerdere ontwikkelingen dragen bij aan het steeds belangrijker worden van informatiebeveiliging:

  • Steeds meer organisaties passen automatisering toe waardoor ook het aantal risico's toeneemt.
  • De hoeveelheid beschikbare data groeit snel, Dit dient goed beveiligd te worden.
  • De groei van het gebruik van big data en IoT, internet of things. 
  • Veel geautomatiseerde systemen zijn verbonden met het internet. Dit brengt veel risico's met zich mee.

Als hackers toegang krijgen tot uw systeem kunnen alle persoons- en bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Daarnaast kunnen hackers aanpassingen doorvoeren in het systeem of het volledige systeem plat leggen met enorme schade als mogelijk gevolg. Het belang van informatiebeveiliging is dus groter dan ooit.

Wij kunnen u inzicht verschaffen in de beveiligingsrisico's waarna we gezamenlijk kunnen bepalen welke maatregelen genomen dienen te worden. Een gedegen ICT beveiligingsadvies.

IT-audit ondersteuning voor accountants

IT-auditing is een specialisme binnen het auditvak. Als uw IT-auditpartner kunnen wij het voortouw nemen in het neerzetten van een doordacht plan van aanpak om IT-audit op de juiste manier te integreren in uw werkwijze. Hierdoor kunt u uw klant beter van dienst zijn bij de jaarrekeningcontrole, maar ook bij interim audits.

Integrale auditaanpak

Door onze doelgerichte aanpak kan snel worden gericht op de risicogebieden die voor u als accountant het meest belangrijk zijn. Samen met u wordt met behulp van een heldere en duidelijke aanpak bepaald bij wie van uw klanten de inzet van IT-auditexpertise van belang is.

Uw klanten hebben behoefte aan een volledige invulling van de accountantscontrole. Dit kan betekenen dat de klant speelt met vragen omtrent automatisering. Beschikt u niet over voldoende kennis en ervaring om deze vraagstukken goed op te kunnen lossen dan assisteren wij u hier graag in.

Voorbeelden van vraagstukken zijn:

  • Zijn de aanwezige General IT Controls afdoende om de continuïteit en betrouwbaarheid van gegevensverwerking te waarborgen?
  • Is de inrichting van de rollen en rechtenstructuur in uw ERP-systeem afdoende om een goede controle technische functiescheiding te realiseren?
  • Welke application controls zijn geïmplementeerd om de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevensverwerking te garanderen?

Heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan gerust eens contact op.

Contact

Vragen over IT beveiliging, privacy, AVG, autorisaties in Dynamics NAV of iets anders? Wij helpen u graag.