Skip to the content

Autorisaties in Dynamics NAV

Het inrichten van autorisaties is als onderdeel van de interne controle een van de specialiteiten van 2-Control.

Een adequate functiescheiding draagt bij aan de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking. In ERP-pakketten, waaronder Microsoft Dynamics NAV, wordt deze functiescheiding doorgevoerd door middel van autorisaties. Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers (per abuis) belangrijke instellingen of andere gegevens wijzigen waardoor hiaten in de informatievoorziening ontstaan.

Autorisaties inrichten in Microsoft Dynamics NAV

De standaard autorisatiemogelijkheden in Microsoft Dynamics zijn niet volledig en geven onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de autorisaties. Vanuit onze jarenlange ervaring in IT-auditing en met onze vergaande kennis van Microsoft Dynamics NAV hebben wij autorisatiesoftware ontwikkeld die de volledige autorisatiecyclus ondersteund. Klik hier voor onze complete software suite. 

Autorisaties worden hiermee zo ingericht dat deze aansluiten op de, in uw organisatie, aanwezige organisatierollen en -profielen om zo een adequate functiescheiding te kunnen waarborgen.

Autorisatietraject

Na het voeren van interviews met (kern)gebruikers maken we een autorisatie-ontwerp. Vervolgens worden de rollen (ook wel taken genoemd) gebouwd en getest. Hier wordt duidelijk welke toegangsrechten aan een gebruiker worden toegekend. Tijdens de bouw en het testen wordt vanuit Quality Assurance (QA) controle uitgevoerd op de kwaliteit en voortgang van de vertaalde ontwerpen. 

Heeft u de wens om de beveiliging en beheersing van Dynamics NAV op orde brengen? Lees dan ook ons artikel met tips voor het inrichten van een krachtige en controleerbare autorisatiestructuur.

Contact

Vragen over het inrichten van autorisaties in uw organisatie? Neem dan contact met ons op! Wij informeren u graag.