Skip to the content

Autorisaties in Dynamics NAV

Het inrichten van autorisaties is als onderdeel van de interne controle een van de belangrijkste dienstverleningen van 2-Control. Hieronder is beschreven hoe wij organisaties ondersteunen bij het inrichten van de autorisaties in Microsoft Dynamics NAV.

Inrichten autorisaties

Een adequate functiescheiding draagt bij aan de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking. In ERP-pakketten wordt de functiescheiding doorgevoerd op basis van de autorisaties. Hiermee wordt tevens voorkomen dat gebruikers (per abuis) belangrijke instellingen of andere gegevens wijzigen. Het belang van een gedegen autorisatiestructuur wordt echter vaak onvoldoende benadrukt, waardoor de inrichting van de autorisaties bij een implementatie te weinig aandacht krijgt of zelfs komt te vervallen. Hierbij is het van groot belang de kwaliteit van de autorisaties periodiek te monitoren.

Autorisatietraject in Microsoft Dynamics

De doelstelling is om de autorisaties in te richten met de randvoorwaarden dat deze aansluiten op de binnen uw aanwezige organisatierollen en -profielen en adequate functiescheiding waarborgen binnen de huidige administratieve organisatie (AO). Om te kunnen voldoen aan de doestelling wordt een gefaseerde aanpak gehanteerd. Iedere fase wordt met de oplevering van een (formeel) document afgesloten. Staat u op jet punt te starten? Bekijk dan hier onze tips voor autorisaties in Dynamics NAV.

Projectaanpak

Na het voeren van interviews met kerngebruikers wordt een autorisatie-ontwerp gemaakt. Vervolgens worden de rollen (ook wel taken genoemd) gebouwd en getest. Hier wordt duidelijk welke toegangsrechten aan een gebruiker worden toegekend. Tijdens de bouw en unittest wordt vanuit Quality Assurance (QA) controle uitgevoerd op de kwaliteit en voortgang van de vertaalde ontwerpen.

Add-ons voor Microsoft Dynamics

De standaard autorisatiemogelijkheden in Microsoft Dynamics zijn niet volledig en geven onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de autorisaties. Vanuit de +20 jaar ervaring in IT-auditing en de inhoudelijke kennis van Microsoft Dynamics NAV is een unieke reeks add-ons ontwikkeld op het gebied van compliancy gericht op security en control. Met de ontwikkelde software (add-on's voor Microsoft Dynamics) is inrichting en beheer van autorisaties preciezer en eenvoudiger. Klik hier voor onze autorisatioplossingen.

Contact

Vragen over IT beveiliging, privacy, AVG, autorisaties in Dynamics NAV of iets anders? Wij helpen u graag.