Skip to the content

Autorisatiebeheer Pro Dynamics

De NAV 2-Controlware module Autorisatiebeheer Pro is een waardevolle aanvulling op de module Autorisatiebeheer. Het beheer van de rollen en rechten wordt nog verder vereenvoudigd en kunt u nu al uw autorisaties vanuit één centraal punt aansturen.

Met deze module maakt u een rechtstreekse vertaling van uw organisatiestructuur naar Dynamics NAV van waaruit u vervolgens alle benodigde autorisaties kunt aanmaken en beheren.

Voordelen Autorisatiebeheer Pro

  • Autorisaties op basis van uw organisatie structuur
  • Geen ontbrekende autorisaties meer na indiensttreding
  • Toekomstige autorisaties eenvoudig in te stellen
  • Ideaal voor autorisaties bij tijdelijke waarneming / verzuim /verlof
  • Eén beheeromgeving voor Windows- en database gebruikers
  • Werkt naadloos samen met de module Autorisatiebeheer

Autorisaties Dynamics NAV

Het uitgangspunt van Autorisatiebeheer PRO is een rechtstreekse vertaling van uw organisatie naar Dynamics NAV. De definitie van welke gebruiker gerelateerde tabellen moeten worden aangemaakt, kan immers altijd worden afgeleid van de organisatiestructuur. In de module kunt u eenvoudig, op flexibele wijze en hiërarchisch de organisatiestructuur inrichten.

Vervolgens kunt u flexibel autorisatiesjablonen definiëren voor elke tabel in Dynamics NAV, inclusief add-on of maatwerktabellen. Met de sjablonen kunt u bepalen hoe u wilt dat de gegevens worden ingevuld. De module biedt een krachtig instrument waarmee u alle acties kunt definiëren die moeten worden uitgevoerd.

Dynamics NAV add-on geschikt voor alle versies

De module Autorisatiebeheer Pro kan eenvoudig worden geïntegreerd met Dynamics NAV en is toepasbaar op alle versie van Dynamics NAV van 5.0 tot en met versie NAV 2018. De Autorisatiebeheer Pro module blijft beschikbaar voor Dynamics NAV maar zal na Q3-2019 niet verder ontwikkeld worden. Bekijk voor het meest recente compatibiliteitsoverzicht hier.

SAAS oplossing Authorization Box

De cloud oplossing Authorization Box biedt ondersteuning voor het volledige cyclus van autorisaties binnen Microsoft Dynamics. Op efficiënte wijze autorisaties bouwen, beheren en monitoren met Authorization Box. Meer weten? Ontdek hier Authorization Box.

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.