Skip to the content

Autorisatie monitoring

De NAV 2-Controlware module Autorisatiemonitor brengt functievermengingen in Dynamics NAV in kaart en help deze te voorkomen.

Binnen een groot aantal Microsoft Dynamics® NAV omgevingen is het monitoren van de kwaliteit van de autorisaties zeer complex. Met deze module bent u in staat om eenvoudig de kwaliteit van de autorisaties te monitoren en conflicten hierin te signaleren.

Voordelen op een rij Autorisatie monitoring

  • Is gekoppeld aan de module Autorisatiebeheer
  • Legt normatieve bevoegdheden vast
  • Bepaalt conflicterende bevoegdheden
  • Helder inzicht in de functiescheiding (toegangsrechten) binnen de organisatie.
  • Eenvoudig de kwaliteit van autorisaties monitoren
  • Sterk middel voor accountantscontrole
  • Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
  • Voorkomt kostbaar maatwerk
  • Volledige transparantie in de autorisaties in NAV

Werking van de module Autorisatiemonitoring

Autorisaties moeten worden opgezet volgens het concept dat medewerkers of organisatorische functies verantwoordelijk zijn voor een bepaalde gegevens set. Bovendien moeten autorisaties een gedegen functiescheiding waarborgen. Microsoft Dynamics NAV biedt geen functionaliteit om deze zaken te monitoren. Met de module Autorisatiemonitoring introduceren wij de mogelijkheid om constant de kwaliteit van de autorisaties te monitoren en te analyseren, gebaseerd op normatieve bevoegdheden en vooraf gedefinieerde conflicterende bevoegdheden. De module stelt gegevenseigenaren in staat verantwoordelijkheid voor hun gegevens set te nemen en geeft inzicht in risico's, die voortkomen uit onjuist geïmplementeerde functiescheiding.

Uw bedrijfsproces bewaken

Binnen Autorisatiemonitoring kunnen uw bedrijfsprocessen volledig worden geïntegreerd met de instrumenten om uw autorisaties per proces te monitoren. Om gebruikers in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen als gegevenseigenaar voor een bepaalde gegevens set of taak, kunt u normatieve bevoegdheden definiëren met kritieke toegangsrechten voor de gegevenseigenaar. Door een normatieve bevoegdheid aan een gebruikersprofiel te koppelen, kunt u door middel van onze analyseschermen gemakkelijk de ingestelde toegangsrechten ten opzichte van de toegestane toegangsrechten monitoren.

Functiescheiding niet langer een ''black box''

Redenen voor verbeterde functiescheiding zijn: interne controle, hiërarchie, verplichte richtlijnen en wetgeving of het stellen van normen. De meeste Dynamics NAV gebruikers herkennen de noodzaak voor functiescheiding, maar zijn niet in staat dit door te voeren. Autorisaties worden ervaren als een "black box". Met Autorisatiemonitoring kunt u conflicterende bevoegdheden definiëren en monitoren. Met gebruiksvriendelijke analyseschermen kunt u bepalen of gebruikers geautoriseerd zijn om bepaalde taken uit te voeren die niet belegd zouden mogen zijn bij één persoon en dienovereenkomstig handelen. Autorisatiemonitoring opent uw zwarte doos van autorisaties. Wij adviseren te allen tijde om het loggen van de wijzigingen op de autorisatietabellen (standaard NAV) te activeren. Vervolgens bieden wij in de modules Autorisatiebeheer en Autorisatiemonitoring analyseschermen waarmee u de audit trail kunt visualiseren.

Geschikt voor bijna alle Dynamics NAV versies

Alle functies van de add-on NAV 2-Controlware worden volledig geïntegreerd in Dynamics NAV en zijn geschikt voor versies van 5.0 t/m NAV2018.

Cloud oplossing

Op zoek naar een cloud oplossing voor het beheer van de autorisaties? Bekijk dan Authorization Box, onze totaal oplossing voor alle autorisatie vraagstukken.

2-Control B.V.

Haagsemarkt 1
4813 BA Breda
T: +31 (0) 76 50 194 70
info@2-control.nl

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Dynamics? Wij beantwoorden ze graag.