Skip to the content

Autorisatie monitoring Dynamics

De NAV 2-Controlware module Autorisatiemonitoring brengt functievermengingen in Dynamics NAV in kaart en help deze te voorkomen.

Binnen Microsoft Dynamics NAV is het monitoren van de kwaliteit van de autorisaties zeer complex. Met deze module bent u in staat om eenvoudig de kwaliteit van de autorisaties te monitoren en conflicten hierin te signaleren.

Voordelen Autorisatiemonitoring

  • Legt normatieve bevoegdheden vast
  • Bepaalt conflicterende bevoegdheden
  • Inzicht in de functiescheiding (toegangsrechten) binnen de organisatie
  • Eenvoudig de kwaliteit van autorisaties monitoren
  • Sterk middel voor accountantscontrole
  • Voorkomt kostbaar maatwerk
  • Volledige transparantie in de autorisaties in Dynamics NAV

Monitoren kwaliteit autorisaties

Autorisaties moeten worden opgezet volgens het concept dat medewerkers of organisatorische functies verantwoordelijk zijn voor een bepaalde gegevens set. Bovendien moeten autorisaties een gedegen functiescheiding waarborgen. Microsoft Dynamics NAV biedt geen functionaliteit om deze zaken te monitoren.

Met de module Autorisatiemonitoring heeft u de mogelijkheid om constant de kwaliteit van de autorisaties te monitoren en te analyseren, gebaseerd op normatieve bevoegdheden en vooraf gedefinieerde conflicterende bevoegdheden.

De module stelt gegevenseigenaren in staat verantwoordelijkheid voor hun gegevens set te nemen en geeft inzicht in risico's, die voortkomen uit onjuist geïmplementeerde functiescheiding.

Processen in Dynamics NAV bewaken

Binnen Autorisatiemonitoring kunnen uw bedrijfsprocessen volledig worden geïntegreerd met de instrumenten om uw autorisaties per proces te monitoren. Om gebruikers in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen als gegevenseigenaar voor een bepaalde gegevens set of taak, kunt u normatieve bevoegdheden definiëren met kritieke toegangsrechten voor de gegevenseigenaar.

Door een normatieve bevoegdheid aan een gebruikersprofiel te koppelen, kunt u door middel van analyseschermen gemakkelijk de ingestelde toegangsrechten ten opzichte van de toegestane toegangsrechten monitoren.

Functiescheiding niet langer een ''black box''

Redenen voor verbeterde functiescheiding zijn: interne controle, hiërarchie, verplichte richtlijnen en wetgeving of het stellen van normen. De meeste Dynamics NAV gebruikers herkennen de noodzaak voor functiescheiding, maar zijn niet in staat dit door te voeren. Autorisaties worden ervaren als een "black box".

Met Autorisatiemonitoring kunt u conflicterende bevoegdheden definiëren en monitoren. Met gebruiksvriendelijke analyseschermen kunt u bepalen of gebruikers geautoriseerd zijn om bepaalde taken uit te voeren die niet belegd zouden mogen zijn bij één persoon en dienovereenkomstig handelen.

Autorisatiemonitoring opent uw ''zwarte doos'' van autorisaties. Wij adviseren te allen tijde om het loggen van de wijzigingen op de autorisatietabellen (standaard Dynamics NAV) te activeren. Vervolgens bieden wij in de modules Autorisatiebeheer en Autorisatiemonitoring analyseschermen waarmee u de audit trail kunt visualiseren.

Geschikt voor alle Dynamics NAV versies

De module Autorisatiemonitoring is beschikbaar voor alle Dynamics NAV versies van 5.0 tot en met versie 2018. De module Autorisatiemonitoring blijft beschikbaar maar zal na Q3-2019 niet verder ontwikkeld worden. Alle functionaliteit is beschikbaar in onze cloud applicatie Authorization Box. Bekijk voor de meest recente compatibiliteitsmatrix hier.

SAAS oplossing Authorization Box

Op zoek naar een cloud oplossing voor het beheer van de autorisaties? Bekijk dan Authorization Box, onze totaal oplossing voor alle autorisatie vraagstukken.

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.