Skip to the content

Field Security app: Zichtbaarheidsbeveiliging, hoe werkt dat?

2-Control heeft de Compliance suite ontwikkeld voor Business Central. Deze suite bevat 2 apps die u helpen bij het beveiligen van uw data in Business Central: de Field Security app en de Field Validation App. In dit blog zoomen we in op de zichtbaarheidsbeveiliging binnen de Filterbeveiliging, welke een onderdeel is van de Field Security App.

Wat is de Filterbeveiliging?

De Filterbeveiliging biedt de functionaliteit om data te filteren voor gebruikers. De ingerichte beveiligingen kunnen worden geïmplementeerd voor specifieke gebruikers. Dit wordt geregeld door Machtigingensets te koppelen aan de beveiligingen en gebruikers. Het filter zorgt ervoor dat het onmogelijk is voor de gebruikers om te werken met andere data uit de tabel. De werking van de filters is vergelijkbaar met het toepassen van filters in standaard Business Central.

De Filterbeveiliging hanteert twee verschillende uitgangspunten om een beveiliging in te richten op een tabel. Dit betreft enerzijds muteerbaarheid en anderzijds zichtbaarheid. De werking van deze twee verschillende uitgangspunten zullen hieronder worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld:

‘We willen specifieke gebruikers uitsluitend bepaalde leveranciers laten beheren op basis van de locatie code YELLOW.’

  1. Muteerbaarheid: Als een filterbeveiliging op basis van muteerbaarheid wordt ingericht betekend dat dat gebruikers uitsluitend leveranciers kunnen wijzigen met de locatie code YELLOW.
  2. Zichtbaarheid: Wanneer een filterbeveiliging wordt ingericht op basis van zichtbaarheid zullen de gebruikers uitsluitend leveranciers met locatie code YELLOW kunnen zien in de lijst.


Wanneer zet je de uitgangspunten in?

Beide uitgangspunten kunnen effectief worden ingezet binnen een organisatie. Het uitgangspunt op basis van muteerbaarheid kan adequaat worden ingezet als gebruikers bijvoorbeeld wel de data van inkoop of verkoopdocumenten mogen inzien maar niet mogen wijzigen.

Het uitgangspunt op basis van zichtbaarheid is adequaat in te richten voor AVG-gerelateerde informatie. Denk hierbij aan gevoelige informatie met betrekking op dossiers, leveranciers of klanten.

Mocht u meer informatie willen ontvangen of wilt u een demo aanvragen, ga dan naar https://2-control.nl/nl/demo-aanvraag/ of mail uw vragen naar info@2-control.nl. 

Over de auteur

Marcel Nauta

IT-auditor / Consultant
T: 076-5019470
Stel uw vraag

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.