Skip to the content

Field Validation app: Het effectief instellen van dimensievalidaties?

2-Control heeft de Compliance suite ontwikkeld voor Business Central. Deze suite bevat 2 apps die u helpen bij het beveiligen van uw data in Business Central: de Field Security app en de Field Validation app. De Field Validation app zorgt voor betrouwbare data. De datakwaliteit wordt verbeterd doordat u gemakkelijk de door u gestelde regels kunt toepassen op uw data.

In dit blog zoomen we in op de dimensievalidaties binnen de Field Validation app.

Valideren

Met de Field Validation app kunt u, naast het controleren van de inhoud van velden binnen een tabel, óók dimensies controleren. Op deze manier worden problemen voorkomen, zoals incorrect ingevuld of ontbrekende dimensies. In veel gevallen is dit namelijk lastig om achter nog te herstellen.

In onze nieuwste versie van de Filed Validation app wordt twee controles uitgevoerd: ten eerste wordt gecontroleerd of de dimensies is ingevuld en ten tweede wordt gekeken of de combinatie is toegestaan. Een foutmelding verschijnt in een overzicht, op het moment dat niet wordt voldaan aan de dimensie validatie. Dit overzicht geeft aan waarom u een foutmelding krijgt én hoe u deze kunt oplossen.

Validaties instellen

Controleren op standaarddimensies gebeurt op tabel niveau en is een instelling in de header van de Field Validation:


Zet de functie ‘controleer standaard…’ aan. Als deze functionaliteit aanstaat wordt niet alleen gevalideerd op de velden die in de regels gedefinieerd staan, maar ook op de dimensies.

Voordat u kunt valideren op dimensies, moet u eerst de dimensies instellen op tabel niveau. Dit doet u door te klikken op ‘Standaard dimensie instelling tabel’ bovenaan in het lint:   

 


Nu verschijnt een tabel waarin u de dimensies kunt definiëren voor de tabel waarvoor u de Field
Validation aan het maken was. Dit doet u door de Dimension Code, Dimension Value Code, Value Posting en optioneel de Allowed Values Filter te vullen. Voor meer informatie over het werken met dimensies en voor het instellen ervan klik hier 

 

Op deze manier voer u zowel validaties uit op zowel de tabelvelden als de ingestelde dimensies.

Tot slot

Mocht u meer informatie willen ontvangen of wilt u een demo aanvragen, ga dan naar https://2-control.nl/nl/demo-aanvraag/ of mail uw vragen naar info@2-control.nl. 

 

Over de auteur

Bas van Rooij

IT-auditor / Consultant
T: 076-5019470
Stel uw vraag

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.