Skip to the content

Goede autorisatie inrichting wil je voor jezelf, niet voor de accountant!

Accountant en autorisaties in Dynamics NAV

Als wij bij klanten komen praten over autorisaties in hun Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central omgeving dan blijkt de managementletter van de accountant vaak de reden te zijn om hier iets aan te gaan doen. Maar besef u goed dat dit niet de enige drijfveer moet zijn om hiermee aan de slag te gaan. De accountant maakt inhoudelijk geen gebruik van de gegevens in Dynamics NAV, dat doet u zelf! Betrouwbare informatie is essentieel voor het goed functioneren van elke organisatie. Goed ingerichte autorisaties zijn dus in uw eigen belang!

De accountantscontrole komt er aan

Eén van de zaken waar accountants zich over buigen binnen de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (IB) is functiescheiding. Functiescheiding is het verdelen van verantwoordelijkheden (rollen) over verschillende personen. Hiermee voorkomt u dat meerdere conflicterende taken door eenzelfde persoon worden uitgevoerd. Een goede functiescheiding zorgt voor tegengestelde belangen tussen de afdelingen, een transparante organisatie en vermindert de kans op fraude en fouten. Niet zo gek dus dat functiescheiding voor de accountant een belangrijke zaak is. Onvoldoende functiescheiding zonder adequate beheersmaatregelen kan voor een accountant aanleiding zijn om u geen goedkeurende verklaring te verstrekken. Alternatief is een kostbare handmatige controle van alles wat in het boekjaar is gedaan.

Accountants en Microsoft Dynamics NAV

Autorisaties zijn dé manier om functiescheiding binnen uw organisatie in te richten. Autorisaties bepalen de activiteiten die gebruikers binnen informatiesystemen kunnen uitvoeren; er worden dus verschillende verantwoordelijkheden en taken toegekend aan medewerkers van uw organisatie. Goed ingerichte autorisaties in uw IT-systemen zorgen ervoor dat gegevens niet gewijzigd kunnen worden door onbevoegden, zorgen voor een beheersbare Dynamics NAV omgeving en ondersteunen functiescheiding in het administratieve proces.

Autorisaties in Dynamics NAV

Weet u binnen uw organisatie welke Dynamics NAV-gebruiker welke rechten heeft? En weet u wie wat kan wijzigen? Met standaard Microsoft Dynamics NAV heeft u dit niet goed inzichtelijk.

Met onze autorisatiesoftware kunt de gepaste maatregelen nemen. Binnen mum van tijd heeft u de autorisaties ingericht en zijn deze eenvoudig te beheren. En voor het controleren van de validiteit van de autorisatie inrichting bieden wij de monitoring functionaliteit aan. Handig voor de accountant maar vooral voor uzelf!

De autorisaties binnen Dynamics NAV of Dynamics 365 Business Central inrichten of verbeteren?
Wij laten u graag zien hoe.

2-Control B.V.

Haagsemarkt 1
4813 BA Breda
T: +31 (0) 76 50 194 70
info@2-control.nl

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Dynamics? Wij beantwoorden ze graag.