Skip to the content

Voorraadaansluiting, waarom doen we dat eigenlijk?

Voorraadaansluiting Dynamics NAV

Veel Dynamics NAV gebruikers ervaren problemen bij het inzichtelijk maken van enerzijds de voorraadwaardering en anderzijds van de aansluiting tussen de sub-administratie van de voorraad en het grootboek. Maar waarom is dit nu eigenlijk belangrijk? Vaak is de accountant een trigger om hier weer eens goed naar te kijken, maar waarom vraagt de accountant dit eigenlijk?

Sub-administratie aansluiten met het grootboek

Voorraadwaardering is logisch te beredeneren: u heeft op een bepaald moment een bepaalde (fysieke) voorraad en die voorraad vertegenwoordigt een waarde voor uw bedrijf. U registreert deze voorraad administratief in uw ERP systeem en waardeert deze volgens een gekozen waarderingsmethode zoals FIFO of vaste verrekenprijs. Uiteraard wilt u dat de waarde en de aantallen van de voorraad zo dicht mogelijk de werkelijkheid benaderen, zodat u juist en tijdig uw bedrijf kunt aansturen.

Maar waarom is het nou ook zinvol om vast te stellen dat een sub-administratie aansluit met het grootboek? Wat is eigenlijk een sub-administratie? Een sub-administratie is letterlijk een administratie binnen een administratie. In het grootboek staan vaak alleen de uiteindelijke boekingen die leiden tot bijvoorbeeld de debiteuren, crediteuren en voorraadsaldi. Omdat alle transacties op die rekeningen terecht komen is het al snel lastig om inzichten te verkrijgen in bijvoorbeeld de stand per debiteur, crediteur of artikel. Daarom wordt ook nog een sub-administratie bijgehouden in het systeem waar dergelijke gegevens wel inzichtelijk zijn. Om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening vast te stellen is het noodzakelijk dat de gegevens in de sub-administratie exact aansluiten met de gegevens in het grootboek.

Probleem met voorraadaansluiting in Dynamics NAV

Nu de achtergrond duidelijk is, wat houdt dat in voor een systeem als Dynamics NAV? In Dynamics NAV worden alle voorraadboekingen aangestuurd door middel van vestigingen en voorraadboekingsgroepen. Dynamics NAV biedt zelf een zeer beperkte mogelijkheid om de aansluiting te controleren (middels een rapport), maar zodra een van deze instellingen wijzigt is het al bijna ondoenlijk om de aansluiting eenvoudig te kunnen controleren. Daarnaast biedt Dynamics NAV standaard weinig flexibele analysemogelijkheden waarmee u snel meer inzicht kunt krijgen.

Oplossing voorraadaansluiting of- waardering

Met onze add-on Voorraadaansluiting kunt u eenvoudig inzicht verkrijgen in zowel de voorraadwaardering als de voorraadaansluiting. Door middel van een analysemechanisme worden alle grootboekposten en alle posten van de sub-administratie van de voorraad geanalyseerd en verrijkt met elkaars gegevens. Hierdoor kunnen wij u op ieder gewenst moment zowel de aansluiting op basis van de historische boekingen laten zien (met de toen geldende instellingen) als de aansluiting zoals die zou moeten zijn op basis van de huidige instellingen. Door eenvoudige doorklikbare schermen kunt u snel inzoomen op eventuele problemen en verschillen eenduidig en makkelijk verklaren. De module is eenvoudig in gebruik, snel te implementeren en eventueel ook beschikbaar met een huurconstructie voor analysedoeleinden. Ervaart u problemen met voorraadaansluiting of -waardering? Aarzel niet en neem contact op!

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.