Skip to the content

AVG, weet waar u begint.

Dé tip ter voorbereiding op de nieuwe Europese privacy wetgeving.

Per 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt de Nederlandse WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De wetgeving is al in 2016 ingevoerd maar aangezien de aanscherping van de wet veel impact heeft, hebben bedrijven tot 25 mei 2018 de tijd gekregen om deze veranderingen door te voeren.

Waarom voldoen aan AVG

Werkt u met of bewerkt uw organisatie privacygevoelige informatie dan is de wetgeving op u van toepassing. Het niet voldoen aan de wetgeving kan verregaande (dure) gevolgen hebben. Boetes mogen echter niet de enige reden voor actie zijn.

De gebruikers van uw software of systemen vragen ook om zekerheid. Zij verwachten dat de veiligheid van hun gegevens is gegarandeerd en krijgen met de AVG voor meer rechten (zoals het recht op vergetelheid).

Het is dus van belang dat u kunt aantonen dat u met de grootste zorg omgaat met deze belangrijke asset en bent voorbereid op de wijzigingen vanuit de AVG.

Praktische voorbereiding

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10 stappenplan opgezet waarmee u zich kunt voorbereiden op de AVG. Dit stappenplan begint bij bewustwording en een inventarisatie. Vervolgens komen zaken aan bod als een Privacy Impact Assessment (PIA), Privacy by design en de functionaris gegevensbescherming. Allemaal zaken waarmee u tijdig aan de slag moet om voorbereid te zijn op de komst van de AVG.

Onze tip: begin met de bewustwording door het uitvoeren van een nulmeting. Waar staat u nu en wat moet u nog doen om u voor te bereiden?

Nulmeting

Om inzicht te krijgen in hoeverre reeds wordt voldaan aan de rechten en plichten vanuit de AVG voeren wij een GAP-analyse uit. De GAP-analyse wordt uitgevoerd aan de hand van interviews met verantwoordelijken binnen de organisatie.

Hierbij wordt vastgesteld welke maatregelen wel, niet of gedeeltelijk aanwezig zijn, met toelichting en eigenaar.

Het doel van een nulmeting is de huidige situatie in kaart te brengen en een mooi startpunt te vormen voor concrete vervolgacties.

Kennisdag AVG

Hebben wij uw aandacht getrokken maar weet u niet waar te beginnen? Wij kunnen u tijdens een informatief oriënterend gesprek meer vertellen. Of kom naar onze informatiedag op 28 september. Wij delen onze kennis en zorgen zodat u de lente van 2018 vol vertrouwen tegemoet ziet.

Vragen?

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.